Kørsel på vej - kørelærer

Gå til indhold

Kørsel på vej

Undervisning
 • Igangsætning og standsning ved kørebanekant

 • Placering under ligeudkørsel

 • Hastighed under ligeudkørsel

 • Vognbaneskift og sammenfletning

 • Vending

 • Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.

 • Møde

 • Kørsel foran -  eller efter andre

 • Overhaling


 • Kørsel i trafiksanerede områder

 • Fremkørsel mod kryds

 • Ligeudkørsel i kryds

 • Højresving i kryds

 • Venstresving i kryds

 • Kørsel i rundkørsel

 • Kørsel på motorvej

 • Standsning og parkering

 • Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt

  


Kørsel påvej
køreskole
Tilbage til indhold