Du skal modtage undervisning i 29 lektioner. Vi tager ca. 4 lektioner pr. gang. Dvs. undervisningen tager 8 uger.

Undervisningen lægger sig tæt op af den praktiske undervisning i kørsel på vej.
Du vil udover undervisningen, selv kunne træne til teoriprøven, via IT-baseret undervisning med mange tests. Du låner gratis en CD af mig.

Du skal du undervises i:

 • Bilens indretning, udstyr, betjening og dokumenter.
 • Manøvrer på lukket øvelsesplads (Køreteknisk anlæg i Horsens)
 • Køretøjers manøvre-egenskaber
 • Trafikadfærd
 • Vejforhold
 • Grundregler for bilkørsel
 • Manøvrer på vej
 • Særlige risikoforhold i trafikken
 • Manøvrer på køreteknisk anlæg
 • Forberedelse til køreprøve

Teoriundervisningen foregår på onsdage fra kl. 15.30 på hold 1 og 18.30 på hold 2 Borgeregade 23C.

Undervisningen foregår naturligvis på Køreteknisk Anlæg Horsens, så du ikke har så lang transport til og fra undervisningen.

Du vil få undervisning i 4 lektioner på samme dag.

Du skal undervises i følgende:

 • Forberedelse til kørsel
 • Kontrol, betjening, indstilling og anvendelse af udstyr
 • Igangsætning og standsning
 • Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning
 • Igangsætning på hældende vej
 • Kørsel i 8-tal
 • Håndstilling og ratbetjening
 • Forlæns- og baglæns kørsel med målbremsning
 • Bedømmelse af bilens længde
 • Baglæns kørsel med svingning
 • Svingning, opretning og orientering
 • Forlæns- og baglæns slalom
 • Koordinering af hastighed og styring
 • Parkering ved vejkant
 • Bedømmelse af bilens bredde og placering
 • Kørsel i 2. gear, højresving og eventuel hård opbremsning uden hjulblokade
 • Gearskift, hastighed og bremsning
 • Vending
 • U-vending og trepunktsvending
 • Parkering i båse
 • Forlæns- og baglæns parkering
 • Igangsætning og standsning ved kørebanekant
 • Placering under ligeudkørsel
 • Hastighed under ligeudkørsel
 • Vognbaneskift og sammenfletning
 • Vending
 • Kørsel forbi holdende køretøjer og gående mv.
 • Møde
 • Kørsel foran – eller efter andre
 • Overhaling
 • Kørsel i trafiksanerede områder
 • Fremkørsel mod kryds
 • Ligeudkørsel i kryds
 • Højresving i kryds
 • Venstresving i kryds
 • Kørsel i rundkørsel
 • Kørsel på motorvej
 • Standsning og parkering
 • Kørsel i mørke og i lygtetændingstiden i øvrigt

Noget af det sidste du skal undervises i, er kørsel på glatbane. Det foregår på Køreteknisk anlæg i Horsens.

Undervisningen foregår på én dag og varer 4 timer.

Du skal undervises i følgende:

 • Vejgreb og belæsning
 • Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse
 • Hindringer på vejen og slalomkørsel
 • Genvindelse af vejgreb efter udskridning
 • Bevare herredømmet efter kørsel ud over høj kant

Førstehjælps kursus

Skal du have kørekort for første gang, skal du også have et førstehjælpsbevis.
Du kan tage kurset mange steder men det letteste er at tage det i Borgergade 23 altså i 1drivers lokaler.

Kursusstart er tilpasset 1drivers holdstart.

Førstehjælpskurset er opdelt i 2 moduler
1. modul: HLR- Hjerte-lunge-redning.
2. modul: Færdselsrelateret førstehjælp.

Underviser:

Jesper Møldrup Hansen
Tlf.: 25 68 93 99
E-mail: 11kirkeskovvej@gmail.com

Jesper er tidligere brandmand og underviser bl.a. i førstehjælp på Learnmark.

Du vil efter fuldført og bestået kursus, modtage et godkendt førstehjælpsbevis via et link til en pdf fil som du udskriver og medbringer til din kørelærer. Du skal være min 17 år og vide, at du vil tage kørekort til bil indenfor ét år. Førstehjælpskurset er gyldigt i ét år.

Pris kr. 550,-